حمل و نقل

حمل و نقل

 

 transportation - حمل و نقل

راه حل های ال جی برای حمل و نقل ارتباطات دیجیتالی و ابزار های فروش که بصورت موثری موجب ارتقای سطح کیفی تجربیات کاربران از طریق فراهم نمودن دسترسی سریع به اطلاعات که بروز و آسان برای استفاده می باشند هستند. در حالیکه مسافران در فرودگاه، ایستگاه اتوبوس و یا استگاه قطار در جستجوی سریع اطلاعات در لحظه و آسان می باشند، راه حل های صفحات نمایشی عمومی ال جی برای موارد مربوط به حمل و نقل ال جی، می توانند دستیابی به اطلاعات مربوط به حمل و نقل را به محض ورود یک مسافر به فرودگاه و یا ایستگاه را فراهم می کند و بصورت مداوم می توانند اطلاعات را بروز کنند تا زمانیکه مسافر در صندلی خود مستقر گردد. به عنوان یک ابزار موثر فروش، راه حل های صفحات نمایشی ال جی، می توانند سطوح متفاوتی از تکنولوژی های پیچیده را به فضاهای عمومی شما به منظور به دست آوردن بیشتر جلب نظر مشتریان اضافه کنند. بازگشت سریع سرمایه را با استفاده از راه حل های صفحات نمایشی ال جی فراهم کنید. کنترل و اختیار شبکه صفحات نمایشی خود را در دست بگیرید و سطح کیفی تجربیات مشتریان خود را ارتقا ببخشید.