سازمان‌ها

سازمان‌ها

 government - سازمان‌ها

دولتی

راه حل های ال جی برای مصارف دولتی راه حل های متفاوت دیجیتالی برای شرکت های دولتی ال جی راه حل های دیجیتالی گوناگونی را برای شرکت های دولتی با تکنولوژی های یکپارچه پیشرفته و شبکه های مدیریت شده دیجیتالی صفحات نمایشی فراهم می کند.به عنوان مثال شرکت برای تولید کننده مطرح EPEAT ، ال جی متعهد به توسعه راه حل های کاملی در راستای مجموعه متعددی از آزانس های دولتی در سطح کشوری و همچنین محلی می باشد. از اطلاعات، تا اینترنت، تا برنامه ها و اطلاعات پراکنده، ال جی کارآیی بالا و قابل اعتمادی را برای راه حل های صفحات نمایشی تبلیغاتی که با طیف وسیعی از صفحات LCD دولتی، مانیتورها، و محصولات نمایشی آغاز می شوند را در اختیارتان می گذارد. مدیران بازار عمودی ما مهارت لازم برای توسعه موثر راه حل های دیجیتالی را به منظور کمک به ارتقا و پیشرفت ارتباطات بصری دارا می باشند.